حرف م مفتاح

گاه در کلماتی، یک حرف مشد است که در خواندن دو حرف و در نوشتن یک حرف است مانند کلمه محمّد که حرف م در آن مشدد است. 950

2023-02-06
    اسعار مفاتيح و افياش كهربائية للجملة
  1. مِـفْـتـاح
  2. كلمات من تسع أحرف تنتهي بـ م
  3. كلمات تبدأ بحرف الميم
  4. مقدونيا 389+
  5. – (عخ) في خلق أفعال العباد